torsdag 11. mars 2010

HonnørMan kan mene hva man vil om Levi's, men produktnavn er de uomtvistelig gode på.

1 kommentar: